Diller

Bölüm Bilgi Paketi 1

1. Eğitim Türü ve Hedefleri

2. Program Hakkında 

3. Program Profili

4. Program Yetkilileri 

5. Alınacak Derece 

6. Kabul Koşulları

7. Üst Kademeye Geçiş

8. Mezuniyet Koşulları

9. Önceki Öğrenmenin Tanınması

10. Yeterlilik Koşulları ve Tanınması

11. İstihdam Olanakları

12. Program Yeterlilikleri

13. Dersler

Türkçe